6 marca będziemy organizowali w Krakowie szkolenie „E-learning w szkole językowej – możliwości wykorzystania platformy Moodle„. Szkolenie podzielone będzie na dwie części:

1. Prezentacja obejmująca następujące zagadnienia:

  • czym jest e-learning?,
  • możliwości wykorzystania e-learningu w nauczaniu języków obcych,
  • możliwe zastosowania e-learningu w szkołach językowych,
  • kwestie organizacyjne związane z wdrażaniem e-learningu w szkole,
  • narzędzia e-learningowe (platformy e-learningowe, narzędzia autorskie, narzędzia do audio/video-konferencji, itp.)

2. Praktyczne warsztaty w laboratorium komputerowym, podczas których uczestnicy poznają platformę Moodle z trzech perspektyw: słuchacza, nauczyciela i twórcy kursu e-learningowego. W pierwszej fazie warsztatów uczestnicy – jako słuchacze – wykonają kilkanaście ćwiczeń demonstrujących różnorodność możliwości oferowanych przez Moodle. Następnie – jako nauczyciele – poznają możliwości Moodle w zakresie monitorowania i oceniania pracy słuchaczy. Wreszcie – jako twórcy kursu – poznają podstawy tworzenia kursów w Moodle, przy czym szczególny nacisk będzie położony na tworzenie automatycznych, interaktywnych testów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie WebLang.