6 marca będziemy organizowali w Krakowie szkolenie „E-learning w szkole językowej – możliwości wykorzystania platformy Moodle„. Szkolenie podzielone będzie na dwie części:

1. Prezentacja obejmująca następujące zagadnienia:

  • czym jest e-learning?,
  • możliwości wykorzystania e-learningu w nauczaniu języków obcych,
  • możliwe zastosowania e-learningu w szkołach językowych,
  • kwestie organizacyjne związane z wdrażaniem e-learningu w szkole,
  • narzędzia e-learningowe (platformy e-learningowe, narzędzia autorskie, narzędzia do audio/video-konferencji, itp.)

2. Praktyczne warsztaty w laboratorium komputerowym, podczas których uczestnicy poznają platformę Moodle z trzech perspektyw: słuchacza, nauczyciela i twórcy kursu e-learningowego. W pierwszej fazie warsztatów uczestnicy – jako słuchacze – wykonają kilkanaście ćwiczeń demonstrujących różnorodność możliwości oferowanych przez Moodle. Następnie – jako nauczyciele – poznają możliwości Moodle w zakresie monitorowania i oceniania pracy słuchaczy. Wreszcie – jako twórcy kursu – poznają podstawy tworzenia kursów w Moodle, przy czym szczególny nacisk będzie położony na tworzenie automatycznych, interaktywnych testów.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy. Więcej informacji na stronie WebLang.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *