Co nowego w Moodle 2? Zaproszenie na prezentację

W najbliższy czwartek, 6 października, w godz. 14-16 będę prowadził na Politechnice Warszawskiej prezentację na temat nowych funkcjonalności w Moodle 2.0 i 2.1. Prezentacja będzie przeznaczona dla lektorów Studium Języków Obcych Politechniki, ale w sali będzie kilkanaście dodatkowych miejsc, więc zapraszam osoby zainteresowane udziałem.
Czytaj dalej...

Tworzenie pytań typu „cloze” – cz. 1

Jakiś czas temu pisałem o najbardziej elastycznym typie pytań quizowych, czyli o pytaniach typu "embedded answers (cloze)". Kiedy prowadzę szkolenia dla nauczycieli, ten typ pytania zawsze sprawia najwięcej kłopotu, dlatego też dzisiaj publikuję pierwszą część "ściągi" na temat tworzenia pytań typu "cloze". Objaśniając proces tworzenia pytania "cloze" korzystać będę z tekstu na temat Układu Słonecznego pochodzącego z Wikipedii - na podstawie tego tekstu stworzymy pytanie typu "cloze". Pytanie "cloze" jest tekstem z wieloma lukami. Luki te mogą mieć formę pól tekstowych, w których studenci mają wpisać wymagane słowo (lub słowa), mogą to też być listy rozwijane, z których studenci mają wybrać jedną z opcji. Zacznijmy od pierwszego wariantu, czyli od stworzenia luki typu pole tekstowe. Załóżmy, że w tym fragmencie tekstu: Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to... chcielibyśmy słowo "Słońca" zastąpić luką. W tym celu w miejscu tego słowa musimy wpisać następujący kod: {1:SA:=Słońca} Wyjaśnijmy sobie wszystkie elementy tego kodu po kolei:
  • nawiasy klamrowe {} oznaczają lukę,
  • liczba 1 oznacza ilość punktów do zdobycia, jeśli student poprawnie wypełni tę lukę w tekście
  • :SA: oznacza typ luki - będzie to luka, w którą student ma wpisać odpowiedź, a więc luka typu "short answer"; zamiast :SA: można również wpisać pełną formę :SHORTANSWER:
  • następnie wpisujemy poprawną odpowiedź poprzedzoną znakiem równości =Słońca
Czyli jeśli podczas edycji pytania cloze w polu "treść pytania" wpiszemy: to pytanie wyglądać będzie następująco: Student po wpisaniu poprawnej odpowiedzi i zatwierdzeniu quizu otrzyma informację o wyniku: W naszym przykładowym pytaniu nie wzięliśmy jeszcze jednego pod uwagę - nazwy planet i gwiazd pisze się wielką literą, natomiast w tym przypadku Moodle nie będzie zwracał uwagi na wielkość liter, więc niezależnie od tego, czy student jako odpowiedź wpisze "Słońca", czy "słońca", to i tak otrzyma cały punkt. Aby to zmienić, wystarczy zmienić :SA: na :SAC: {1:SAC:=Słońca} Litera C oznacza, że luka będzie "case-sensitive", czyli wrażliwa na wielkość liter. Poprawność luki będzie wtedy sprawdzana z uwzględnieniem wielkości liter - uznana będzie tylko odpowiedź "Słońca", natomiast odpowiedź "słońca" zostanie potraktowana jako błędna. Oczywiście, to z kolei jest trochę zbyt rygorystyczne podejście do oceniania. Lepiej byłoby, gdyby student, który wpisze odpowiedź "słońca" dostał tylko część punktu, a gdyby jeszcze dodatkowo wyświetliła mu się informacja zwrotna wyjaśniająca, dlaczego otrzymuje tylko część punktu, to byłoby idealnie. Ale o tym już następnym razem, w drugiej części "ściągi" na temat pytań cloze... :-)

Platforma e-learningowa Moodle w nauczaniu języków obcych – szkolenie

Chcesz wykorzystywać e-learning do prowadzenia zajęć językowych? Nie wiesz, od czego zacząć? Słyszałeś(-aś) o platformie e-learningowej Moodle, ale nie wiesz, czy będzie się nadawała do realizacji Twoich celów? Chcesz się nauczyć obsługi Moodle oraz tworzenia ćwiczeń e-learningowych za pomocą tego programu? A może już korzystasz z moodle, ale nie znasz wszystkich jego możliwości? 19 marca i 2 kwietnia będziemy organizowali [...]
Czytaj dalej...

Najbardziej elastyczny typ pytania w quizach w Moodle

Kiedy nauczymy się już, jak tworzyć quizy w Moodle, po pewnym czasie zaczynamy czuć pewien niedosyt jeśli chodzi o rodzaje pytań, jakie można w quizie tworzyć. Chcielibyśmy stworzyć jakiś quiz, który nie składałby się tylko i wyłącznie z pytań wyboru, pytań z krótką odpowiedzią, pytań prawda/fałsz i pytań na dopasowywanie w pary. (...) najbardziej elastycznym rodzajem pytania (paradoksalnie, jest to również najczęściej przez nauczycieli ignorowany rodzaj pytania) jest pytanie typu "embedded answers (cloze)"...
Czytaj dalej...

Sztuczki i kruczki w Moodle

Podczas ostatniej konferencji MoodleMoot w Częstochowie przedstawiałem prezentację pt. "Sztuczki i kruczki w Moodle", w której zawarłem kilkanaście... no właśnie, sztuczek i kruczków w Moodle ;-) Na prośbę kilkorga uczestników konferencji załączam tutaj swoją prezentację z tego wystąpienia. Niektóre z tych sztuczek i kruczków były już szczegółowo omawiane w tym blogu, więc pod prezentacją umieściłem do nich linki.
Czytaj dalej...

Dlaczego studenci mogą przesyłać zadanie ponownie nawet po tym, jak zostało ono już ocenione przez nauczyciela?

Chciałbym zwrócić waszą uwagę na dość częste nieporozumienie dotyczące opcji pozwalających na przesyłanie przez studenta prac w narzędziu "Zadanie". Chodzi o dwie opcje wskazane na ilustracji (a w szczególności o drugą z nich). Na pierwszy rzut oka trudno się zorientować, czym się te dwie opcje różnią i dlatego dość często nauczyciele ustawiają je w taki sposób, że później okazuje się, że zadanie działa inaczej, niż się spodziewali. Otóż pierwsza opcja (Zapobiegaj przesyłaniu zadań po terminie) odnosi się do terminu oddania zadania - w powyższym przypadku jest to 17.10.2010. Jeśli tę opcję ustawimy na Tak, to po 17 października studenci nie będą mogli już przesłać swojego zadania. Jednym słowem, nie tolerujemy opóźnień, jeśli ktoś nie zdąży w terminie, to w ogóle nie będzie mógł swojej pracy przesłać. Z kolei, jeśli ustawimy tę opcję na Nie, to student będzie mógł swoją pracę przesłać nawet po terminie. Oczywiście podczas oceniania pracy nauczyciel zobaczy informację, że praca została przesłana po terminie, oraz jak długo po terminie. Do nauczyciela należeć wtedy będzie decyzja, co z taką pracą zrobić, czy ją oceniać, czy nie, czy obniżyć punkty, itp. Natomiast druga opcja (Zezwalaj na ponowne przesłanie) jest całkowicie niezależna od terminu przesłania zadania. Dotyczy ona ponownego przesłania pracy po sprawdzeniu jej przez nauczyciela. Jeśli ustawimy ją na Nie, to po sprawdzeniu pracy przez nauczyciela student może sprawdzić swoją ocenę i zapoznać się z informacją zwrotną, ale nawet jeśli w pracy były jakieś błędy wskazane przez nauczyciela, student nie może jej już poprawić i przesłać ponownie. Krótka piłka - przesłał pracę, został oceniony, koniec :-) Natomiast ustawienie tej opcji na Tak powoduje, że po sprawdzeniu pracy student może ją jeszcze poprawić (biorąc pod uwagę informacje zwrotne od nauczyciela) i przesłać ponownie poprawioną wersję do ponownej oceny. Ustawienie tej opcji w ten sposób może być przydatne jeśli chcemy studentów zachęcić do ciągłego udoskonalania swojej pracy, a zadanie traktujemy nie jako element ewaluacji, ale jako element procesu dydaktycznego. Dość często jednak zdarza się, że nauczyciele tę drugą opcję ustawiają na Tak, myśląc, że dzięki temu studenci będą mogli podmienić nadesłaną przez siebie pracę zanim nauczyciel ją sprawdzi. Natomiast studenci zawsze mogą podmienić swoją pracę przed sprawdzeniem jej przez nauczyciela, a wspomniana opcja powoduje, że mogą ją podmienić również po sprawdzeniu.

Polski MoodleMoot po raz drugi

Już po raz drugi Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie będzie organizować MoodleMoot, spotkanie miłośników, użytkowników i fanów platformy do nauczania na odległość MOODLE. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 listopada br., natomiast dodatkowo, w dniu 6 listopada można wziąć udział w praktycznych warsztatach.
Czytaj dalej...

Student rozwiązywał quiz dłużej niż na to pozwala limit czasowy

Przeglądając wyniki quizów ograniczonych czasowo, możesz się czasem natknąć na tajemniczy wpis, z którego wynika, że jakiś student rozwiązywał quiz dużo dłużej, niż to było możliwe. Na załączonej ilustracji widoczna jest taka właśnie sytuacja - quiz miał ograniczenie czasowe ustawione na 2 minuty, natomiast student rozwiązywał go ponad 20 minut. Jak to możliwe?
Czytaj dalej...

Moodle w wersji 2.0 (Preview release) zostało opublikowane

Tak naprawdę to będzie opublikowane za kilka minut, a może godzin, ale mniej więcej godzinę temu Martin Dougiamas ogłosił, że Moodle 2.0 w wersji Preview Release jest gotowe i zostało jeszcze tylko kilka drobnych spraw do domknięcia przed upublicznieniem. A tymczasem polecam film z konferencji MoodleMoot UK z prezentacją Martina, w której opowiada o nowościach w tej wersji Moodle...
Czytaj dalej...

Wiadomości na forum z ustaloną datą udostępnienia

Czasami podczas prowadzenia szkoleń w moodle pojawia się potrzeba, aby wiadomości na forum (na przykład ogłoszenia) były publikowane w określonym dniu, a nie możemy akurat w tym dniu zalogować się do kursu. I co wtedy? Na szczęście nauczyciel ma możliwość publikowania na forum wiadomości z "opóźnionym zapłonem", czyli może napisać wiadomość, która zostanie studentom udostępniona dopiero po pewnym czasie. Jest to na razie opcja eksperymentalna, standardowo wyłączona i musi zostać aktywowana przez administratora, aby nauczyciele mogli z niej korzystać.
Czytaj dalej...
1 4 5 6 7 8