Podczas korzystania z Moodle (a konkretnie z edytora wbudowanego w Moodle) za pomocą Internet Explorera zdarzają się problemy z wprowadzaniem polskich liter. Na przykład, kiedy chcemy wpisać literę „ł”, zamiast oczekiwanej litery pojawia się okienko z komunikatem „You must select text first!” Z czego to wynika i jak temu zapobiec?

Problem wynika z tego, że niektóre skróty klawiaturowe wykorzystywane przez edytor wbudowany w Moodle kolidują z kombinacjami klawiszy wykorzystywanymi do wpisywania polskich liter diakrytycznych. Chodzi konkretnie o skróty klawiaturowe, które wprowadzane są z klawiszami Ctrl oraz Alt. Niestety, przeglądarka Internet Explorer „myli” te skróty klawiaturowe z tymi wykorzystującymi prawy klawisz Alt. Przykładowo, edytor Moodle wykorzystuje kombinację klawiszy Ctrl+Alt+L do wstawiania hiperłączy, jednak kiedy korzystamy z Internet Explorera, to nawet kiedy wciśniemy prawy Alt+L, zostanie to również zinterpretowane jako wstawianie hiperłącza, zamiast polskiej litery „ł”.

Zmiany w pliku htmlarea.php

Wiersze do usunięcia w pliku htmlarea.php

Najprostszym sposobem wyeliminowania tego problemu jest usunięcie z edytora Moodle tych skrótów klawiaturowych, które mogą kolidować z polskimi literami diakrytycznymi. W pliku moodle/lib/editor/htmlarea/htmlarea.php należy odnaleźć sekcję zaczynającą się od wiersza zawierającego ten tekst (w moodle wersji 1.9.5 sekcja ta zaczyna się w linii 2261):

} else if (ev.ctrlKey && ev.altKey) {

Poniżej tego wiersza znajdują się wpisy dotyczące wszystkich skrótów klawiaturowych wprowadzanych z klawiszami Ctrl oraz Alt. Wystarczy usunąć wiersze zawierające litery, które w języku polskim występują ze znakami diakrytycznymi, czyli litery „o”, „a”, „l”, „n”, „s”, oraz „c”. Załączona ilustracja pokazuje wiersze, które należy usunąć.

Pozostaje mieć nadzieję, że kiedy w Moodle zostanie zaimplementowany nowy edytor WYSIWYG, wyżej opisany problem nie będzie już występował.