Tworząc quizy w Moodle warto pamietać o tym, że wprawdzie na liście dostępnych typów pytań jest tylko dziesięć pozycji (z czego dodatkowo niektóre nie są de facto pytaniami, jak na przykład „opis”), to tak naprawdę przy odrobinie inwencji można stworzyć sporo większą liczbę różnorodnych typów pytań. Bardzo „elastycznym” typem pytania jest pytanie „Embedded answers (cloze)”, ale nawet tak wydawałoby się banalny typ pytania, jak „Dopasuj odpowiedź” kryje w sobie całkiem spore możliwości. Najbardziej oczywistym zastosowaniem tego typu pytania jest dopasowywanie dwóch zestawów elementów w pary, na przykład dopasowywanie polskich słów do ich odpowiedników w obcym języku, jednak ten typ pytania może również posłużyć do stworzenia pytań polegających na przykład na klasyfikowaniu elementów we właściwe kategorie, czy też ustawianiu elementów we właściwej kolejności. Jak w takim razie z pytania typu „dopasuj odpowiedź” zrobić pytanie „ustaw w kolejności”?

jak wyłączyć opcję 'zmień kolejność'?

jak wyłączyć opcję 'zmień kolejność’?

Wystarczy podczas projektowania pytania wyłączyć często nie zauważaną opcję „zmień kolejność”. Standardowo jest ona podczas tworzenia pytania włączona, co powoduje, że Moodle, wyświetlając pytanie studentowi, miesza kolejność zarówno elementów znajdujących się po lewej stronie, jak i tych po prawej. Kiedy ją wyłączymy, jedynie elementy znajdujące się po prawej stronie (w liście rozwijanej) będą mieszane, natomiast kolejność elementów znajdujących się po lewej stronie zawsze pozostanie bez zmian. Dzięki temu możliwe jest stworzenie pytania polegającego na ustawianiu elementów we właściwej kolejności.

 

ustawianie planet Układu Słonecznego we właściwej kolejności

ustawianie planet Układu Słonecznego we właściwej kolejności

Jako przykład zobaczmy pytanie, w którym zadanie studenta polega na ustawieniu planet Układu Słonecznego we właściwej kolejności, począwszy od planety najbliższej Słońcu, a skończywszy na najdalszej.

 

gdyby opcja 'zmień kolejność' pozostała włączona...

gdyby opcja 'zmień kolejność’ pozostała włączona…

Gdyby opcja „zmień kolejność” pozostała włączona, elementy znajdujące się po lewej stronie (w naszym przykładzie – kolejne liczby) byłyby mieszane podczas wyświetlania pytania studentowi, co bardzo utrudniałoby udzielanie odpwiedzi na to pytanie.

 

teksty zamiast liczb

teksty zamiast liczb

Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamiast liczb użyć tekstów…

 

dialog pomiędzy recepcjonistką a gościem hotelowym

dialog pomiędzy recepcjonistką a gościem hotelowym

Można również w miejscu kolejnych liczb wstawić na przykład imiona osób prowadzących rozmowę, aby stworzyć ćwiczenie polegające na ustawianiu wypowiedzi w dialogu we właściwej kolejności. Na ilustracji po lewej stronie znajduje się przykład takiego właśnie pytania, w którym student ma za zadanie ustawić we właściwej kolejności wypowiedzi dialogu pomiędzy recepcjonistką a gościem hotelowym.