Czasami podczas prowadzenia szkoleń w moodle pojawia się potrzeba, aby wiadomości na forum (na przykład ogłoszenia) były publikowane w określonym dniu, a nie możemy akurat w tym dniu zalogować się do kursu. I co wtedy?

Ustawienia administracyjne forum

Opcja 'Posty przygotowane do wysłania’

Na szczęście nauczyciel ma możliwość publikowania na forum wiadomości z „opóźnionym zapłonem”, czyli może napisać wiadomość, która zostanie studentom udostępniona dopiero po pewnym czasie. Jest to na razie opcja eksperymentalna, standardowo wyłączona i musi zostać aktywowana przez administratora, aby nauczyciele mogli z niej korzystać. W tym celu w panelu administracyjnym serwisu, na stronie Administracja ► Moduły ► Aktywności ► Forum, należy włączyć opcję „Posty przygotowane do wysłania”.

Czas wyświetlania

Po włączeniu tej opcji podczas publikowania wiadomości na forum nauczyciel będzie miał możliwość ustawienia czasu wyświetlania, co spowoduje, że wiadomość będzie dla studentów widoczna tylko w dniach ograniczonych wybranymi datami.

Widok nauczyciela

Nauczyciel będzie tę wiadomość w forum widział zawsze,…

Widok studenta

… jednak poza ustalonymi datami pozostanie ona niewidoczna dla studentów.