Pakiet programów Hot Potatoes jest popularnym narzędziem rozszerzającym możliwości quizowe w Moodle. Pozwala on tworzyć rodzaje ćwiczeń, które trudno jest zrealizować za pomocą wbudowanego w Moodle narzędzia quiz (piszę, że jest to trudne, a nie niemożliwe, bo stworzyłem kiedyś za pomocą narzędzi Moodla krzyżówkę, fakt że było to dość pracochłonne zadanie, ale działało).

Dodatkowo, dzięki modułowi HotPot można quizy stworzone w Hot Potatoes umieścić na Moodlu w taki sposób, że wyniki z nich będą zapisywane w dzienniku kursu. Co więcej, dzięki modułowi HotPot question import for Moodle program Hot Potatoes można użyć jako off-line’owy edytor pytań quizowych (co szczególnie w przypadku pytań typu cloze jest nieocenione). Ale nie o tym miałem pisać… :-)

Umieszczając ćwiczenia Hot Potatoes w kursie na Moodlu warto być świadomym jednej zasadniczej różnicy w tym, jak oceniane są quizy stworzone w Moodle, a jak te stworzone w Hot Potatoes, a następnie umieszczone w kursie za pomocą modułu HotPot. Zasada w Hot Potatoes jest taka, że student musi uzupełnić cały quiz poprawnymi odpowiedziami i dopiero wtedy jego wynik jest zapisywany w dzienniku.

Przykładowo, jeśli mamy quiz składający się z 10 pytań, to ten quiz stworzony za pomocą „natywnego” moodlowego modułu quizowego będzie działał w taki sposób:

 • student przystępuje do quizu,
 • odpowiada na pytania,
 • wysyła quiz do sprawdzenia,
 • dowiaduje się, że ma 6 odpowiedzi poprawnych, a 4 błędne,
 • więc w dzienniku zapisywany jest mu wynik 60%.

W Hot Potatoes ten sam quiz będzie działał inaczej – pierwsze trzy etapy są identyczne, ale potem…

 • student dowiaduje się, że ma 6 odpowiedzi poprawnych, a 4 błędne, więc jego dotychczasowy wynik to ileśtam % (ale wynik ten nie jest zapisywany w dzienniku).
 • Student próbuje poprawić 4 pytania, na które wcześniej odpowiedział błędnie,
 • okazuje się, że na dwa z tych pytań odpowiedział poprawnie, ale na dwa inne znowu błędnie,
 • dowiaduje się, jaki jest jego dotychczasowy wynik procentowy (który też oczywiście nie jest zapisywany w dzienniku),
 • znowu próbuje,
 • i znowu,
 • i tak dalej, aż do skutku.
 • Dopiero kiedy udzieli poprawnej odpowiedzi na wszystkie pytania,
 • wyświetlany jest mu wynik procentowy biorący pod uwagę wcześniejsze pomyłki
 • i dopiero ten wynik jest zapisywany w dzienniku.

Zachowanie quizów Hot Potatoes jest więc trochę podobne to trybu adaptacyjnego w quizach Moodle, z tym, że w Hot Potatoes student musi w końcu na wszystkie pytania udzielić poprawnej odpowiedzi, inaczej nie dostanie żadnych punktów.

Wiele osób nie wie o tej specyfice quizów Hot Potatoes i dziwi się, że wysłali quiz Hot Potatoes do sprawdzenia, ale ich wynik nie został zapisany.