Pod koniec maja spodziewana jest kolejna wersja Moodle. Jedną z ciekawszych nowych funkcji będzie kosz na usunięte elementy kursu. Do tej pory, jeśli wykładowca omyłkowo usunął ze swojego kursu jakieś zasoby lub aktywności, to jedyną możliwością ich odzyskania było odtworzenie ich z kopii zapasowej – co nie zawsze było praktyczne.

Może drobiazg, ale na pewno przydatny :-)

Więcej informacji: https://docs.moodle.org/31/en/Recycle_bin