Wkrótce w Moodle pojawi się możliwość tworzenia aktywności i zasobów, które będą ukryte, ale jednak dostępne. Jeszcze nie wiadomo na 100%, czy ta opcja pojawi się w wersji 3.2, ale nawet jeśli nie, to zapewne w wersji 3.3, bo prace nad nią są już dość mocno zaawansowane.

O co chodzi z tą dostępnością elementów ukrytych? Czasami potrzebujemy uczestnikom kursu udostępnić jakiś zasób lub aktywność, ale w taki sposób, żeby nie był on widoczny na stronie kursu – zamiast tego odsyłamy uczestników do niego za pomocą linku. Na przykład, prowadząc nasze szkolenia online dla nauczycieli i wykładowców, wykorzystujemy takie niewidoczne ale dostępne elementy do tworzenia biblioteczki materiałów dodatkowych w bloku bocznym. Dwa przykłady takich bloków widać na ilustracjach:

Do takich niewidocznych ale dostępnych elementów można również odsyłać z wnętrza innych elementów kursu. Przykładowo, można wewnątrz lekcji umieścić link do quizu, który nie będzie widoczny na stronie kursu.

Ta funkcjonalność może też być przydatna przy aranżowaniu strony głównej platformy – dzięki niej łatwiej niż obecnie będzie można utworzyć strony, które będą dostępne jedynie z menu górnego (będą umieszczone np. w bloku „Menu główne”, ale nie będą w nim widoczne).

Kolejny pomysł na zastosowanie takich niewidocznych ale dostępnych aktywności: dzięki nim można w dowolny sposób zaaranżować stronę kursu, umieszczając na niej linki do zasobów i aktywności, które nie są widoczne w „normalny” sposób.

Aktualnie, żeby utworzyć takie niewidoczne ale dostępne aktywności, należy je umieścić w module znajdującym się poza zakresem kursu. Czyli, jeśli nasz kurs ma np. pięć modułów, to takie aktywności można umieścić w module szóstym – wystarczy na chwilę w kursie utworzyć sześć modułów, umieścić w szóstym module te aktywności, a następnie ponownie zmniejszyć liczbą modułów na pięć (nie ukrywając wcześniej tego modułu).

Taki moduł nie jest widoczny (nawet dla nauczyciela) przy wyłączonym trybie edycji, natomiast po włączeniu edycji pojawia się on jako tzw. „osierocone aktywności”:

Natomiast wkrótce cała procedura zostanie uproszczona – po prostu jeśli ukryjemy jakiś element kursu, to w menu edycyjnym pojawi się nowa ikona: „Udostępnij”. Po kliknięciu na niej dany element kursu nadal będzie ukryty, ale będzie dostępny, dzięki czemu będzie można do niego odesłać uczestników podając im bezpośredni link.