Wszystkim zainteresowanym e-nauczaniem polecamy IV edycję konferencji Akademia On-line pt. „Człowiek w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu on-line”. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Głównym organizatorem konferencji jest działający w strukturze AHE w Łodzi Polski Uniwersytet Wirtualny (PUW) — największa polska uczelnia kształcąca studentów w formule e-learningowej, mająca 15-letnie doświadczenie, z którego skorzystało już ponad 20 tysięcy absolwentów z całego świata. Wydarzenie konferencyjne pozwoli na interesującą wymianę opinii i doświadczeń o dorobku e-learningu, metodyce zdalnego nauczania, tworzeniu zasobów dydaktycznych, technikach motywowania i oceniania studentów, efektywności e-kursów, przygotowaniu dydaktycznym prowadzących zajęcia zdalne, zastosowaniu e-learningu w biznesie, a także umożliwi poszerzenie wiedzy i rozwinięcie kompetencji w wielu obszarach związanych ze zdalnym nauczaniem.

Obrady skoncentrowane będą wokół następujących zagadnień teoretycznych i praktycznych:

  • Edukacja online: oświata i kształcenie na poziomie akademickim
  • Badania naukowe z wykorzystaniem Sieci
  • Kultura i sztuka w Sieci
  • Nowe zjawiska, jakie powstały dzięki Sieci, takie jak: e-marketing, blogerzy, YouTuberzy, techmark (technologia + marketing)

Więcej informacji na stronie: http://akademiaonline.puw.pl/

Na konferencji szczególny nacisk będzie położony na prezentację dobrych praktyk w e-learningu. Przewidziane są zarówno tradycyjne wystąpienia, jak i udział w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy!