Od dłuższego czasu dla wykładowców kilku uczelni, z którymi na stałe współpracuję, prowadzę webinary na temat różnych aspektów pracy z Moodle. Czasami zapraszam też na te webinary inne zainteresowane osoby. Jeśli więc jesteś zainteresowany/-na, to…

…w czwartek 17 grudnia 2020 zapraszam na ostatni w tym roku webinar: „Dziennik ocen w Moodle„. Początek webinaru o godzinie 18:30, czas trwania – ok. 1,5 godziny.

Podczas webinaru przedstawię kilka przydatnych możliwości wykorzystania dziennika ocen w kursie. Zademonstruję m. in.:

  • jak zaplanować spójną strategię oceniania aktywności studentów w kursie,
  • jakie są możliwe metody liczenia oceny końcowej za kurs,
  • jak wprowadzić do dziennika podział na moduły tematyczne i/lub semestry,
  • jak można do dziennika na Moodle wprowadzić oceny za aktywności realizowane poza platformą,
  • jak można wykluczyć wybrane aktywności z oceny końcowej (nawet jeśli te aktywności są punktowane),
  • jak skonfigurować zadania opcjonalne i przyznawać za nie punkty dodatkowe,
  • jak oceniać studentów używając ocen „akademickich” (ndst-bdb) i dlaczego niekoniecznie najlepiej jest w tym celu użyć skal w Moodle
  • jak zmieniać studentom punkty, które są przyznawane automatycznie (np. za quiz) i kiedy taka zmiana jest uzasadnionwa, a kiedy lepiej jej nie wykonywać.

Przedstawię też kilka przykładów, jak w dzienniku zrealizować bardziej zaawansowane metody wyliczania oceny końcowej (kalkulacje), na przykład po to, żeby:

  • do oceny końcowej liczone było jedno z kilku alternatywnych zadań,
  • zdefiniować wybrane zadanie jako obligatoryjne, warunkujące ukończenie kursu

Zapraszam,

Przemek Stencel

>>> Zapisy na webinar