Nauczyciele uczący się korzystać z Moodle podczas sesji szkoleniowych, kiedy poznają kolejne funkcjonalności tego programu, często dzielą się ze mną spostrzeżeniami na temat tego, czego ich zdaniem w Moodle brakuje. Gdybym miał wskazać jedną funkcjonalność, której brakuje w Moodle według największej liczby osób, to na pewno byłaby to możliwość blokowania dostępu do wybranych zasobów lub aktywności do czasu, aż student spełni ustalone przez nauczyciela warunki. Cóż, wygląda na to, że ta długo oczekiwana funkcjonalność pojawi się w kolejnej (2.0) wersji Moodle.

kliknij, aby zobaczyć powiększenie

Dla każdego zasobu lub aktywności będzie można zdefiniować kilka warunków wymaganych, aby stały się one dostępne dla studentów:

  • daty – zasób lub aktywność będą mogły być niedostępne do określonej daty lub po określonej dacie,
  • oceny – zasób lub aktywność staną się dostępne dopiero, jeśli student uzyska określoną ocenę z innej aktywności,
  • ukończenie aktywności – zasób lub aktywność staną się dostępne dopiero, jeśli student ukończy inną aktywność.

Ostatni warunek jest ściśle powiązany z inną nowością w Moodle – oznaczaniem ukończenia (zaliczenia) aktywności. Dla dowolnej aktywności będzie można ustalić warunki, po spełnieniu których będzie ona oznaczona jako ukończona (zaliczona) przez studenta. Jednym z możliwych warunków może być na przykład ocena – aktywność będzie „zaliczona”, kiedy student uzyska ocenę równą lub wyższą niż wartość graniczna ustalona przez nauczyciela. Dla niektórych rodzajów aktywności możliwe będą również inne warunki, na przykład warunkiem „zaliczenia” forum może być opublikowanie w nim określonej liczby wiadomości, warunkiem „zaliczenia” głosowania może być zaznaczenie swojego wyboru w tym głosowaniu, itp. Nauczyciel będzie mógł również pozwolić studentom samodzielnie decydować, czy wykonali zadanie i ręcznie zaznaczać je jako „zaliczone”.

Pozostaje tylko czekać na pojawienie się stabilnej wersji Moodle 2.0, co według dokumentacji powinno nastąpić w połowie bieżącego roku (choć oczywiście równie dobrze może to być pod koniec roku).

Więcej na temat planowanego wdrożenia ćwiczeń warunkowych można się dowiedzieć z dokumentacji. Warto również zobaczyć screencasty przygotowane przez Sama Marshalla (odpowiedzialnego za wdrożenie tej funkcjonalności), które demonstrują ćwiczenia warunkowe z perspektywy studenta oraz nauczyciela.

(Artykuł przeniesiony z blogu Edukacja-Online.pl)