Nauczyciele tworzący samodzielnie swoje własne kursy e-learningowe dość często pytają mnie, czy istnieje jakieś narzędzie, które pozwala w prosty (!) sposób tworzyć aktywności we Flash’u. Oczywiście, większość celów dydaktycznych można osiągnąć korzystając ze standardowych narzędzi dostępnych w moodle, jednak czasami, dla urozmaicenia, chcieliby stworzyć jakieś ćwiczenie, które „by się ruszało” ;-) No i, rzecz jasna, najlepiej gdyby to narzędzie było darmowe.

Activity SpiceActivity Spice jest właśnie takim narzędziem – darmowym, prostym w obsłudze serwisem (online, więc nie trzeba nic instalować) pozwalającym tworzyć proste ćwiczenia we Flash’u. Ćwiczenia podzielone są na trzy rodzaje: prezentowanie informacji, gry uczące i testy wiedzy. Nazwa tej ostatniej kategorii jest mocno na wyrost, ponieważ student korzystający z ćwiczeń stworzonych za pomocą Activity Spice nie otrzymuje żadnych punktów, a poza tym, ćwiczenia te nie oferują żadnej formy raportowania dla nauczyciela, więc nie wiemy, jak studenci sobie z nimi radzą, jakie błędy popełniają, itp. Brak raportowania jest najpoważniejszym czynnikiem ograniczającym możliwe zastosowania ćwiczeń Activity Spice – można je wykorzystywać jedynie do zabawy/nauki, jednak do sprawdzania wiedzy już się nie nadają.

Liczba dostępnych typów ćwiczeń jest dość duża, a nowe ćwiczenia są dodawane (według deklaracji autorów serwisu) co miesiąc, jednak wiele z tych typów ćwiczeń to tak naprawdę wariacje jednego ćwiczenia, więc w rzeczywistości mamy do wyboru kilkanaście ćwiczeń, z czego nie wszystkie są dostępne w darmowej wersji serwisu. Oprócz mniejszej ilości dostępnych ćwiczeń innym dokuczliwym ograniczeniem wersji darmowej jest to, że w ciągu dnia można z serwisu pobrać na swój komputer jedynie dwa ćwiczenia (pełne porównanie darmowej i płatnej wersji znajduje się tutaj).

Inną uciążliwością jest to, że w serwisie nie da się wprowadzać polskich liter. Nawet napisanie tekstu w Notatniku, a następnie wklejenie go do ćwiczenia nie załatwia sprawy :-(

Mimo tych niedogodności, Activity Spice umożliwia szybkie i łatwe tworzenie ćwiczeń. Poniżej opublikowałem dwa przykładowe ćwiczenia, których stworzenie zajęło mi kilkanaście minut. Najpierw przykładowe ćwiczenie z kategorii „prezentacja informacji”, w którym student otrzymuje „karuzelę” obrazków. Karuzelę można przewijać, a po kliknięciu na obrazek wyświetlane są informacje na jego temat.

Następne przykładowe ćwiczenie należy do kategorii „testy wiedzy” i polega na sklasyfikowaniu elementów przez „wrzucenie” ich do właściwego „wiadra”. Tworząc to ćwiczenie próbowałem jakoś oszukać Activity Spice, wklejając tekst po polsku z Notatnika, jednak polskie litery zostały z tekstu usunięte, więc musiałem się zadowolić tekstem polecenia bez „ogonków”.

Po utworzeniu ćwiczenia (i pobraniu pliku .swf na swój komputer) trzeba je jeszcze umieścić w swoim kursie. W moodle można je na przykład umieścić jako zasób typu „link do pliku” (oczywiście najpierw należy plik .swf umieścić w kursowym repozytorium plików), a jeżeli chcemy ćwiczenie osadzić w stronie tekstowej lub na forum, można w trybie edycji html skorzystać z kodu…

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,16,0" width="450" height="350">
<param name="movie" value="nazwapliku.swf">
<embed src="nazwapliku.swf" width="450" height="350" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash">
</embed>
</param></object>

…, oczywiście odpowiednio zmieniając wyróżnione podkreśleniem parametry szerokości (width), wysokości (height) oraz zmieniając nazwę pliku „nazwapliku.swf” na nazwę pliku stworzonego ćwiczenia.

Podsumowując, Activity Spice jest ciekawym narzędziem, które (zgodnie z nazwą) można wykorzystać jako „przyprawę” do swoich kursów, ale pamiętać należy, że kiedy się przyprawy używa w niewielkich ilościach, może podnieść walory potrawy (kursu), ale kiedy się przesadzi z jej ilością…

(Artykuł przeniesiony z blogu Edukacja-Online.pl)

Uwaga: Ćwiczenia Activity Spice znajdują się obecnie w serwisie eActivity (2009.07.31)