Przykładowe pytanie typu cloze

Jakiś czas temu pisałem o najbardziej elastycznym typie pytań quizowych, czyli o pytaniach typu „embedded answers (cloze)”. Kiedy prowadzę szkolenia dla nauczycieli, ten typ pytania zawsze sprawia najwięcej kłopotu, dlatego też dzisiaj publikuję pierwszą część „ściągi” na temat tworzenia pytań typu „cloze”. Objaśniając proces tworzenia pytania „cloze” korzystać będę z tekstu na temat Układu Słonecznego pochodzącego z Wikipedii – na podstawie tego tekstu stworzymy pytanie typu „cloze”.

Pytanie „cloze” jest tekstem z wieloma lukami. Luki te mogą mieć formę pól tekstowych, w których studenci mają wpisać wymagane słowo (lub słowa), mogą to też być listy rozwijane, z których studenci mają wybrać jedną z opcji. Zacznijmy od pierwszego wariantu, czyli od stworzenia luki typu pole tekstowe. Załóżmy, że w tym fragmencie tekstu:

Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to…

chcielibyśmy słowo „Słońca” zastąpić luką. W tym celu w miejscu tego słowa musimy wpisać następujący kod:

{1:SA:=Słońca}

Wyjaśnijmy sobie wszystkie elementy tego kodu po kolei:

  • nawiasy klamrowe {} oznaczają lukę,
  • liczba 1 oznacza ilość punktów do zdobycia, jeśli student poprawnie wypełni tę lukę w tekście
  • :SA: oznacza typ luki – będzie to luka, w którą student ma wpisać odpowiedź, a więc luka typu „short answer”; zamiast :SA: można również wpisać pełną formę :SHORTANSWER:
  • następnie wpisujemy poprawną odpowiedź poprzedzoną znakiem równości =Słońca

Czyli jeśli podczas edycji pytania cloze w polu „treść pytania” wpiszemy:

to pytanie wyglądać będzie następująco:

Student po wpisaniu poprawnej odpowiedzi i zatwierdzeniu quizu otrzyma informację o wyniku:

W naszym przykładowym pytaniu nie wzięliśmy jeszcze jednego pod uwagę – nazwy planet i gwiazd pisze się wielką literą, natomiast w tym przypadku Moodle nie będzie zwracał uwagi na wielkość liter, więc niezależnie od tego, czy student jako odpowiedź wpisze „Słońca”, czy „słońca”, to i tak otrzyma cały punkt. Aby to zmienić, wystarczy zmienić :SA: na :SAC:

{1:SAC:=Słońca}

Litera C oznacza, że luka będzie „case-sensitive”, czyli wrażliwa na wielkość liter. Poprawność luki będzie wtedy sprawdzana z uwzględnieniem wielkości liter – uznana będzie tylko odpowiedź „Słońca”, natomiast odpowiedź „słońca” zostanie potraktowana jako błędna. Oczywiście, to z kolei jest trochę zbyt rygorystyczne podejście do oceniania. Lepiej byłoby, gdyby student, który wpisze odpowiedź „słońca” dostał tylko część punktu, a gdyby jeszcze dodatkowo wyświetliła mu się informacja zwrotna wyjaśniająca, dlaczego otrzymuje tylko część punktu, to byłoby idealnie. Ale o tym już następnym razem, w drugiej części „ściągi” na temat pytań cloze… :-)