Wersja 2.9 Moodle ma się pojawić już w maju. Jedną z ciekawszych nowości (z punktu widzenia nauczyciela) jest możliwość ustalania zależności pomiędzy pytaniami w quizach. Przykład quizu wykorzystującego tę funkcję widać na ilustracji – pytanie piąte nie jest widoczne dla studenta dopóki nie udzieli on odpowiedzi na pytanie czwarte. Typowym zastosowaniem tej funkcji będzie sytuacja, kiedy treść pytania kolejnego (w naszym przykładzie – piątego) mogłaby zdradzić studentowi poprawną odpowiedź na pytanie wcześniejsze (tutaj – czwarte).

Oczywiście funkcja ta będzie miała zastosowanie tylko w przypadku, jeśli quiz pozwala na sprawdzanie odpowiedzi podczas trwania podejścia, czyli na przykład jeśli zachowanie pytań ustawione jest na „interaktywne” lub „natychmiastowa informacja zwrotna”.

Dla zainteresowanych: więcej szczegółów na temat tej, jak również kilku innych nadchodzących zmian w quizie można znaleźć w tej dyskusji na moodle.org.