7 maja odbędzie się kolejna edycja konferencji dla użytkowników platformy Moodle.

Polski MoodleMoot 2015 jest szóstym z serii corocznych spotkań ludzi, których łączy zainteresowanie nauczaniem na odległość, nauczaniem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności wykorzystujących w tym celu platformę Moodle.

Organizatorami tegorocznej konferencji są:

  • Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie

Adres internetowy konferencji: moodlemoot.pl, zapisy: http://goo.gl/7e5ZTc