Wczoraj została udostępniona najnowsza wersja Moodle – 2.9. Podsumowanie nowych funkcji można znaleźć na stronie New Features oraz na playliście na YouTube:

Moja subiektywna lista najciekawszych nowości (z punktu widzenia nauczyciela) to:

  • możliwość tworzenia wyjątków indywidualnych i grupowych w lekcji (podobnie, jak było to już wcześniej możliwe w quizach),
  • możliwość mieszania pytań w quizie tylko na wybranych stronach (a nie w całym quizie),
  • możliwość tworzenia pytań zależnych w quizie (bardziej szczegółowo opisywałem tę funkcję kilkanaście dni temu),
  • możliwość łatwego napisania postu na forum do wielu grup równocześnie (dotychczas trzeba było pisać do każdej grupy z osobna),
  • możliwość ustalenia wyniku zaliczeniowego bezpośrednio we właściwościach aktywności (dotychczas trzeba było to robić w dzienniku),
  • oraz możliwość usuwania całych modułów kursu wraz z zawartością.

Paczkę z programem jak zwykle można pobrać ze strony download.moodle.org