Jeśli podzielimy studentów w naszym kursie na kilka grup, to oczywiście możemy włączyć podział na grupy w różnych aktywnościach w kursie, ale w każdej z tych aktywności studenci będą podzieleni na grupy według tego samego schematu.

A co powinniśmy zrobić, jeśli chcielibyśmy w różnych zadaniach połączyć studentów w różne grupy? Na przykład, jeśli w naszym kursie jest 12 studentów i w niektórych aktywnościach w kursie chcemy ich podzielić na 2 grupy 6-osobowe, a w innych aktywnościach – na 4 grupy 3-osobowe? Odpowiedź w filmie: