Kiedy nasz kurs zaczyna się składać z coraz większej liczby elementów, dobrze jest do niego dodać mechanizm, który będzie pozwalał zarówno studentom, jak i prowadzącemu śledzić, co kto w danym kursie już ma wykonane. Taki mechanizm pozwala studentom oznaczać poszczególne elementy kursu jako wykonane wtedy, kiedy dany student uzna, że ten element już ma za sobą. Czyli student samodzielnie podejmuje decyzję, że ten quiz czy to forum, czy ten zasób już przejrzał, rozwiązał, wykonał i oznacza go sobie jako wykonany. Albo możemy spowodować, że w każdym elemencie kursu zdefiniujemy warunki, które student musi spełnić, żeby ten właśnie element kursu został mu w sposób automatyczny oznaczony jako wykonany. Jak to zrobić?

Zapraszam do obejrzenia filmu, który niedawno przygotowałem dla kilku uczelni, z którymi współpracuję. Film jest nagrany na platformie Moodle w wersji 4, ale pod koniec nagrania jest też krótka demonstracja, gdzie omawiane opcje można znaleźć w Moodle w wersji 3.